Hizmetlerimiz

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

     a)Belge Alımı Danışmanlığı
     b)Belge alımı sonrası Danışmanlık ve denetim

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR?
Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLABİLİR?
Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan, son bir yıl ya da bir önceki takvim yılında en 100 gümrük beyannamesi vermiş olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumvekuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR NELERDİR?

a) Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:

b) Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar:

c) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI VERİLİRKEN HANGİ KOŞULLARA BAKILIR?
Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde aranan 4 temel koşul bulunmaktadır:

GÜVENİLİRLİK KOŞULU NASIL SAĞLANIR?
Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibi tarafından ciddi veya mükerrer olarak gümrük mevzuatı ihlali yapılmamış olması gerekir. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suçtan dolayı ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması gerekir.

TİCARİ KAYITLARIN GÜVENİLİR VE İZLENEBİLİR OLMASI KOŞULU NASIL SAĞLANIR?
Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir.

MALİ YETERLİLİK KOŞULU NASIL SAĞLANIR?
Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir.

EMNİYET VE GÜVENLİK KOŞULU NASIL SAĞLANIR?
Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin aşağıdaki özellikleri taşıyor olması gerekir;


İLK BİR YIL KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına 21/05/2015 tarihine kadar sınırlandırma getirilmiştir. Buna göre; bu tarihe kadar başvuru yapacak kişilerce başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 5 Milyon Dolar tutarında ihracat yapılmış olması veya aşağıdaki belgelerden birinin ibraz edilmiş olması gerekir:

HANGİ HALLERDE SERTİFİKA BAŞVURUSU YAPILABİLMESİ İÇİN EN AZ 3 YILDIR FAALİYETTE BULUNULUYOR OLMA ŞARTI ARANMAZ?
Aşağıdaki hallerde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu yapabilmek için en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunuluyor olma şartı aranmaz.

BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

ISO BELGELERİ HANGİ ÖZELLİKLERDE OLMALIDIR?

Başvuru sahibince başvuruya eklenecek ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları;